Jongleringspredikan

Sedan 2005 har cirkusmie predikat evangeliet på ett annorlunda sätt runt om i vårt avlånga land. Beroende på vilken typ av satsning, gudstjänst eller samling kyrkan har, anpassar hon på ett skickligt budskapet efter målgruppen. Exempel på vad cirkusmie har gjort:


Gatufest - Predikat på gatufester utifrån lokala kyrkor.

Outreach – korta presentationer av evangelium samt inbjudan till saker som händer i kyrkan, fungerar bra för att dra folk till satsningar.

Ungdomsmöten, gudstjänster och familjegudstjänster – En fullständig predikan illustrerad av diverse cirkuskonster mellan 15-35 minuter.

Konfirmander – Undervisning och djupdykning i bibeln är ibland svårt att ta till sig, men när cirkusmie pratar har hon allas fulla uppmärksamhet. Upp till 60 min.

Barnmöten, familjegudstjänster och barnsatsningar – som under familjegudstjänster, men ibland tar hon hjälp av sin karaktär Piraten kapten Svarthår som ständigt är i full gång med roliga upptåg och kan även presentera olika budskap på ett uppsluppet sätt som lockar till skratt. Styltgång och ballongfigurer är också uppskattat hos barnen.

Syföreningsmöten - Med stolthet kan nu cirkusmie presentera en helt ny målgrupp. Under syföreningsmöten kan en cirkusshow både liva upp och locka fram det glada barnasinnet. Rekomenderas varmt.