Jonglör med favör

Till skolor har cirkusmie tagit fram olika akter som behandlar ämnen som i högsta grad är aktuella idag. Alla akter går att anpassa till olika åldrar från lågstadium till gymnasium.


Mobbing: Utifrån egna erfarenheter talar Mie om hur det är att vara mobbad och vägen ur självföraktet som kan följa med upp i vuxen ålder. Det är en akt med mycket självdistans och humor.

Nykterhet: Någonting som kanske tidigare föraktats och töntstämplats får här en helt annan förpackning. På ett personligt sätt presenterar hon en nykter livsstil med självdistans och humor. Hon tar upp olika djup i alkoholens inverkan på vårt samhälle och har erfarenhet från alkoholens både positiva och negativa effekter.

Miljömedvetenhet: Någonting vi idag har ganska bra koll på, men vad kan vi som enskilda personer göra för miljön? Passar otroligt bra ifall skolan har en miljösatsnig.

Självbild: Hur mår vi egentligen? Hur går den bild vi utåt visar upp ihop med vad vi på insidan känner? Vad är självförtroende och vad är självbild? På ett illustrativt sätt tar hon oss med på en ärlighetsresa där vi kan lära oss att se att alla är unika och värdefulla.

Genus: Genom att spräcka hål på bubblor om våra uppfattningar om hur man och kvinna bör vara sätter hon idealen i nya  perspektiv. Det är en lättsam och rolig show som fördelaktigt kan avslutas med samtal i mindre grupper.